Język Angielski

ADULT STANDARD

Zajęcia mają charakter konwersacji prowadzonych bezpośrednio w języku angielski, a stosowane techniki z jednej strony pozwalają na rozwijanie umiejętności rozmowy w języku angielskim, a z drugiej gwarantują intensywną pracę nad nauką słownictwa i struktur gramatycznych.
Na etapach początkowych studenci przede wszystkim poznają, ćwiczą i utrwalają proste struktury językowe starając się zapamiętać ich użycie w kontekstach otaczającej ich codzienności. Szczególną uwagę przywiązujemy do ukształtowania prawidłowych nawyków językowych oraz dobrej wymowy. Na etapach wyższych poza rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów dużo czasu poświęcamy na zrozumienie zagadnień gramatycznych.

 

KURS ADULT  obejmuje 30 lekcji 90 -minutowych ( 1 raz w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.