Kursy dla młodzieży

Kurs TEENS STANDARD

Kurs ten jest skierowany dla uczniów klas liceum/techników. Podczas zajęć uczeń utrwala materiał poznany w latach wcześniejszych oraz rozbudowuje swoją wiedzę o nowe wiadomości. Zajęcia zostały skomponowane w sposób przystępny oraz ciekawy dla uczniów a dobór zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego spełnia wymagania Centralnej Komisji Edukacyjnej. Starannie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe uczniów tj. czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie tak by w sposób swobodny mogli się oni komunikować na różnych płaszczyznach językowych.

Na tym kursie:

Ważnym elementem kursu jest budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.

KURS TEENS STANDARD obejmuje 30 lekcji 60 -minutowych ( 1 raz w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.

Kurs TEENS - Konwersacyjny

Kurs ten jest skierowany dla uczniów klas liceum/techników. Ma na celu poszerzenie słownictwa z zakresu codziennych sytuacji oraz rozwinięcie płynnego mówienia..Ciekawa tematyka, wymiana poglądów na tematy społeczne, polityczne i kulturalne, symulacje sytuacji dnia codziennego a to wszystko oczywiście w języku angielskim.  Zajęcia konwersacyjne są okazją do zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia zainteresowań, ze względu na różnorodną tematykę zajęć

KURS TEENS – KONWERSACYJNY  obejmuje 30 lekcji 60 -minutowych ( 1 raz w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.

Kurs Egzamin Maturalny

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym oparty jest o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEN oraz szereg materiałów dodatkowych specjalnie przygotowanych przez naszych lektorów pod kątem egzaminu maturalnego.

W trakcie kursu przeprowadzamy egzamin próbny, podczas którego nasi Maturzyści mogą sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu właściwego. Kursanci omawiają również z zagadnienia zawarte w Informatorze Maturalnym, intensywnie ćwiczą wszystkie części egzaminu pisemnego i ustnego oraz opracowują testy maturalne z poprzednich lat.


KURS EGZAMIN MATURALNY obejmuje 30 lekcji 60 -minutowych ( 1 raz w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.

Dodatkowe informacje: