Polski

Przygotowanie do egzaminu 8 klasisty – język polski

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na EGZAMINIE 8-KLASISTY.

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu oparty jest o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEN oraz szereg materiałów dodatkowych, specjalnie przygotowanych przez naszych nauczycieli pod kątem egzaminu. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach, serdecznej atmosferze i w sposób przyjazny mózgowi. Systematyczna praca da Ci w dniu egzaminu poczucie spokoju i pewność dobrze opanowanego materiału.

Podczas spotkań powtórzysz i uporządkujesz wiedzę na temat:

Poćwiczysz pisanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi (rozprawka, opowiadanie twórcze).

W ramach kompleksowego przygotowania do egzaminu nauczysz się pracy z tekstami ikonicznymi i arkuszami egzaminacyjnymi.

30 zajęć po 60 minut raz w tygodniu. Grupy liczą od 4 do 10 osób.
Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online.

Matura - język polski

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na MATURZE.

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu oparty jest o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEN oraz szereg materiałów dodatkowych, specjalnie przygotowanych przez naszych nauczycieli pod kątem egzaminu. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach, serdecznej atmosferze i w sposób przyjazny mózgowi. Systematyczna praca da Ci w dniu egzaminu poczucie spokoju i pewność dobrze opanowanego materiału.

Cotygodniowe spotkania zapewnią systematyczne powtórzenie i utrwalanie materiału obowiązującego na egzaminie maturalnym. W ramach kompleksowego przygotowania do egzaminu maturalnego oferujemy:

30 zajęć po 60 minut raz w tygodniu. Grupy liczą od 4 do 10 osób.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online.

Przygotowanie do egzaminu 8 klasisty

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na EGZAMINIE 8 KLASISTY. Kurs przygotowujący do zdania egzaminu oparty jest o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEN oraz szereg materiałów dodatkowych specjalnie przygotowanych przez naszych nauczycieli pod kątem egzaminu.

W trakcie kursu przeprowadzamy egzamin próbny, podczas którego nasi Kursanci mogą sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu właściwego. Kursanci  intensywnie ćwiczą wszystkie zagadnienia oraz opracowują testy z poprzednich lat.

Na tym kursie:

30 zajęć 60 -minutowych ( 1 raz w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-10 osób.

Zajęcia odbywają sie stacjonarnie lub on line.