Przygotowanie do egzaminu 8 Klasisty

Kurs jest prowadzony w oparciu o podręczniki/repetytoria i z użyciem różnorodnych materiałów dodatkowych dopasowanych do wymagań opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.W czasie kursu omawiamy wszystkie rodzaje zadań egzaminacyjnych: znajomość środków językowych oraz zadania sprawdzające umiejętności rozumienia, tworzenia, przetwarzania wypowiedzi oraz reagowania na nią. W trakcie kursu organizujemy egzamin próbny, podczas którego Ósmoklasiści mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu właściwego.

Na tym kursie:

Przygotowanie do egzaminu obejmuje 60 zajęć 60 -minutowych ( 2 razy w tygodniu ) lub 30 zajeć 120 min ( 1 raz w tygodniu).  Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.