Kurs języka hiszpańskiego dla młodzieży

Kurs ten jest skierowany dla uczniów klas liceum/techników. Podczas zajęć uczeń utrwala materiał poznany w latach wcześniejszychoraz rozbudowuje swoją wiedzę o nowe wiadomości. Zajęcia zostały skomponowane w sposób przystępny oraz ciekawy dla uczniów. Starannie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe uczniów tj. czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie tak by w sposób swobodny mogli się oni komunikować na różnych płaszczyznach językowych.

Na tym kursie:

Ważnym elementem kursu jest budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.

KURS języka hiszpańskiego dla dorosłych obejmuje 30 lekcji 90 -minutowych ( 1 raz w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.