Kursy dla dzieci w wieku 7-12 lat

Dlaczego program nauczania National Geographic Learning jest tak skuteczny?

Program NG Learning jest oparty na długoletnim doświadczeniu, a  podręczniki stworzone zostały przez światowej sławy autorów, renomowanych redaktorów i najlepszych konsultantów z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.

 

Dlaczego nauka języka oparta o autentyczne materiały przynosi najlepsze efekty dydaktyczne?

Wysoka jakość tekstów i materiałów wizualnych w podręcznikach NG Learning nie tylko buduje motywację uczniów do nauki, ale również poszerza ich wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości oraz wzbudza w nich ciekawość i pozwala lepiej rozumieć świat.

W jaki sposób materiały do nauki języka NG Learning pomagają uczniom sprostać wymaganiom współczesnego świata?

W odróżnieniu od innych materiałów dydaktycznych, podręczniki NG Learning prowokują uczniów do krytycznego myślenia i uczą ich, w jaki sposób selekcjonować informacje. Dodatkowym pozytywnym aspektem są zadania projektowe realizowane w grupach, które rozwijają umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji, a uczniowie, korzystający z podręczników NG Learning  zdobywają wiedzę na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów.

Jak program NG Learning pomaga naszym uczniom stać się obywatelami świata XXI wieku?

Podręczniki National Geographic Learning wspierają uczniów w budowaniu pewności siebie w kontaktach międzyludzkich. Tematy poruszane w materiałach autentycznych uczą naszych słuchaczy odpowiedzialności za siebie i otaczający nas świat, jak również pokazują jak ważna jest otwarta postawa wobec innych ludzi.

  • kurs ma za zadanie otworzyć uczniów na aktywne posługiwanie się angielskim w codziennej komunikacji
  • uczymy nowych słów i struktur gramatycznych poprzez kontekst ich użycia
  • zajęcia urozmaicane są grami i zabawami językowymi, które pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności
  • podsumowaniem każdego etapu nauki jest egzamin sprawdzający zdobyte umiejętności

Kurs KIDS 2-5 Klasa

60 zajęć po 60 minut (2 razy w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.

Dodatkowe informacje:

Kurs JUNIOR 6-7 Klasa

60 zajęć po 60 minut (2 razy w tygodniu). Zajęcia prowadzone są w grupach 4-12 osób.

Dodatkowe informacje:

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING. Więcej na www.szkoly.nglearning.pl